Pemasaran untuk Jurulatih Peribadi

Pemasaran untuk Jurulatih Peribadi

Kursus CEU ini merangkumi segala-galanya yang diperlukan oleh pelatih peribadi untuk memasarkan perniagaan mereka. Kursus ini menekankan strategi praktikal dan termasuk alat berguna seperti brosur dan template flyer. Format kursus adalah kuliah video, risalah yang boleh dimuat turun dan templat risalah, dan peperiksaan kursus. Selepas lulus peperiksaan anda akan mendapat 0.3 CEU ke atas pengesahan semula. Kursus ini disediakan oleh Pensijilan AKTIVITI. Kredit kursus dikenakan untuk keperluan kategori A. Lihat panduan Pemulangan semula untuk butiran.
Maklumat untuk akaun baru anda di laman web kami
Nama penuh anda diperlukan
Alamat e-mel tidak sah atau akaun telah wujud.
E-mel tidak sepadan
Kata laluan tidak boleh kosong
Kata laluan tidak sama
kalendar
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Alamat Penghantaran
alamat penghantaran saya adalah sama seperti alamat bil saya
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
EU
VAT Nr tidak VIES berdaftar
Ringkasan

Harga tetap

$ 28.95

Diskaun

$ 0.00

Cukai

$ 0.00

penghantaran

$0.00

Jumlah Caj

$28.95

Dengan menandakan kotak Saya menerima terma dan syarat.