Ujian Dalam Talian - Jurulatih Peribadi yang Bersertifikat (CPT)

Setelah lulus peperiksaan ini, anda akan disahkan sebagai pelatih peribadi. Satu percubaan peperiksaan disertakan dengan semua rancangan pensijilan Basic, Pro, dan Platinum. Markah lulus adalah 70%. Sekiranya anda tidak lulus, anda boleh mengambilnya semula. Bayaran ujian semula exm adalah $ 35.
Maklumat untuk akaun baru anda di laman web kami
Nama penuh anda diperlukan
Alamat e-mel tidak sah atau akaun telah wujud.
E-mel tidak sepadan
Kata laluan tidak boleh kosong
Kata laluan tidak sama
kalendar
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Alamat Penghantaran
alamat penghantaran saya adalah sama seperti alamat bil saya
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
EU
VAT Nr tidak VIES berdaftar
Ringkasan

Harga tetap

$ 99.00

Diskaun

$ 0.00

Cukai

$ 0.00

penghantaran

$0.00

Jumlah Caj

$99.00

Dengan menandakan kotak Saya menerima terma dan syarat.