Ujian Dalam Talian - Jurulatih Peribadi yang Bersertifikat (CPT)

Selepas lulus peperiksaan ini, anda akan disahkan sebagai pelatih peribadi. Satu percubaan ujian dimasukkan dengan semua pelan persijilan Dasar, Pro, dan Platinum. Skor lulus ialah 70%. Sekiranya anda tidak lulus, anda boleh merebut semula. Yuran ujian semula adalah $ 35.
Maklumat untuk akaun baru anda di laman web kami
Nama penuh anda diperlukan
Alamat e-mel tidak sah atau akaun telah wujud.
E-mel tidak sepadan
Kata laluan tidak boleh kosong
Kata laluan tidak sama
kalendar
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Alamat Penghantaran
alamat penghantaran saya adalah sama seperti alamat bil saya
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
Bidang ini diperlukan
EU
VAT Nr tidak VIES berdaftar
Ringkasan

Harga tetap

$ 99.00

Diskaun

$ 0.00

Cukai

$ 0.00

penghantaran

$0.00

Jumlah Caj

$99.00

Dengan menandakan kotak Saya menerima terma dan syarat.