TINDAKAN PERIBADI TRAINER PENSIJILAN

TINDAKAN PERIBADI TRAINER PENSIJILAN

Dasar Privasi

Komitmen Kami Untuk Privasi
Privasi anda adalah penting bagi kami. Untuk melindungi privasi anda, kami menyediakan notis ini menerangkan amalan maklumat dalam talian kami dan pilihan anda boleh membuat tentang cara maklumat anda dikumpul dan digunakan.

Maklumat yang Kami Kumpul:
Notis ini terpakai kepada semua maklumat yang dikumpulkan atau diserahkan pada laman web TINDAKAN Persijilan. Pada beberapa halaman, anda boleh memesan produk, membuat permintaan, dan mendaftar untuk menerima bahan-bahan. Jenis maklumat peribadi yang dikumpulkan di muka surat ini adalah:

  • Nama
  • Alamat
  • Alamat e-mel
  • Nombor telefon
  • Maklumat / Kad Debit Kredit
  • (dan lain-lain.)

Cara Kami Menggunakan Maklumat:
Kami menggunakan maklumat yang anda berikan mengenai diri anda apabila meletakkan suatu perintah hanya untuk melengkapkan perintah itu. Kami tidak berkongsi maklumat ini dengan pihak luar kecuali setakat yang perlu untuk melengkapkan perintah itu.
Kami menggunakan alamat email untuk menjawab e-mel yang kami terima. alamat tersebut tidak digunakan untuk sebarang tujuan lain dan tidak dikongsi dengan pihak luar.
Kami menggunakan maklumat bukan mengenal pasti dan agregat untuk lebih bentuk laman web kami dan untuk berkongsi dengan pengiklan. Sebagai contoh, kita boleh memberitahu pengiklan bahawa bilangan X individu melawat kawasan tertentu di laman web kami, atau bahawa bilangan Y lelaki dan nombor Z wanita mengisi borang pendaftaran kami, tetapi kami tidak akan mendedahkan apa-apa yang boleh digunakan untuk mengenal pasti individu-individu.
Akhir sekali, kami tidak pernah menggunakan atau berkongsi maklumat peribadi yang diberikan kepada kami dalam talian dengan cara yang tidak berkaitan dengan orang-orang yang dinyatakan di atas tanpa juga memberikan anda peluang untuk memilih keluar atau sebaliknya melarang kegunaan yang tidak berkaitan tersebut.

Komitmen Kami Untuk Keselamatan Data
Untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan, mengekalkan ketepatan data, dan memastikan penggunaan maklumat yang betul, kami telah menetapkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang bersesuaian untuk melindungi dan menjamin maklumat yang kami kumpulkan dalam talian. Kami tidak menyimpan maklumat kad kredit anda dalam pangkalan data kami.

Komitmen kami Untuk Privasi Kanak-kanak:
Melindungi privasi muda yang sangat penting terutamanya. Atas sebab itu, kita tidak mengumpul atau mengekalkan maklumat di laman web kami dari orang-orang kita sebenarnya tahu adalah di bawah 13, dan ada sebahagian daripada laman web kami adalah berstruktur untuk menarik sesiapa di bawah 13.

Bagaimana Anda Boleh mengakses atau membetulkan Maklumat Anda
Anda boleh mengakses semua maklumat peribadi anda yang kami kumpulkan dalam talian dan mengekalkannya dengan melihat halaman profil akaun anda selepas log masuk ke dalam laman web. Kami menggunakan prosedur ini untuk lebih melindungi maklumat anda.

Bagaimana menghubungi kami
Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan lain mengenai dasar privasi, sila gunakan borang Hubungi Kami di laman web kami.